Aku dan Ikhwan Al-Muslimun


Harga = RM 30.00 (with postage) / Mukasurat = 364
Penulis = Prof. Dr. Yusuf Al Qaradhawi
 
"Aku ingin berterus terang mengatakan, bahawa aku memperoleh manfaat agama yang begitu besar dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Aku memperoleh faedah yang sangat banyak dari dakwah Ikhwan. Dakwah Ikhwan telah memperluas cakerawala fikiranku memahami Islam secara utuh, sebagaimana disyariatkan Allah SWT, sebagaimana tertera dalam kitab-Nya, seperti diserukan Rasul-Nya dan difahami oleh para sahabatnya. Islam adalah agama dan dunia, dakwah dan negara, aqidah dan syariat, ibadah dan kepimpinan..."

- Prof. Dr. Yusuf Al Qaradhawi

No comments: